Katka Absolonová

CAT lektor

MESSAGE ME

0

COURSES

0

FOLLOWERS

0

RATING

Home Vyučujúci

Katka Absolonová

Katka Absolonova

Katka Absolonová, lektorka

Katka má na starosti kompletnú produkciu spoločnosti, preklady, tlmočenie, titulkovanie, ako aj iné doplnkové jazykové služby klientom. Riadi prácu projektových manažérov a v prípade potreby sama zastupuje ich prácu. Preto veľmi dobre pozná potreby a požiadavky prekladateľov a projektových manažérov na softvér pre počítačom podporovaný preklad. Riadi a zodpovedá aj za stážistov, ktorí u nás absolvujú prax a zaúča ich do základov prekladateľského softvéru TRADOS Studio.
Any followers founded
Any review founded
Any courses assigned

Mail : asap@prelozime.sk

Phone : 0908-790-586

Skype : asap-translation.com

Web : https://prelozime.sk/tim.html

Contact Me