Lektori
Home

Lektori

Katka Absolonová

CAT lektor

Katka má na starosti kompletnú produkciu spoločnosti, preklady, tlmočenie, titulkovanie, ako aj iné doplnkové jazykové služby klientom.

O LEKTOROVI

Jakub Absolon PhD.

CAT lektor

Konzultant pre použitie programov pre počítačom podporovaný preklad.

O LEKTOROVI