Kategória Akademické
Home

Akademické

9 jún

Používanie Tradosu v literárnom preklade

Ako môžu CAT nástroje pomáhať prekladateľom pri analýze zdrojového textu, preklade a opätovnom preklade literárnych textov.

ZISTI VIAC