Trados v literárnom preklade

Trados v literárnom preklade

Problematike využívania nových technológií pre preklad literárnych textov sa zaoberal L.W. Horenberg z univerzity v Utrechte. V jeho práci sa venoval otázke, aké sú potenciálne praktické výhody pre prekladateľov literatúry, ktorí pre preklad využívajú nástroje na analýzu zdrojového textu. Trados v literárnom preklade môže byť nástrojom, ktorý prinesie mnohé výhody.

Ešte pred pár rokmi predstavovali prekladatelia netechnických textov „opozíciu“ voči používaniu súčasných technológií pre preklad, poukazovali na znižovanie kvality takto zrealizovaného prekladu. Výskum L.W. Horenberga tak vyplnil medzeru v rámci translatológie, pokiaľ ide o literárny preklad a prekladateľské technológie iné ako strojový preklad.

Prípadová štúdia použila online aplikácie na analýzu textu na identifikáciu opakujúcich sa slov, fráz a vzorov v texte. Preklad bol realizovaný v aplikácii Trados Studio. Využitie analýzy zdrojového textu umožnilo odhaliť potenciálne možnosti využitia CAT softvéru aj na literárny preklad, bez toho, aby bol dostupný už existujúci preklad z prekladovej pamäti.

Hoci sú existujúce nástroje na analýzu textu obmedzené, preukázali potenciál v ohľade na analýzu väčších a komplexnejších korpusov. Trados v literárnom preklade ponúkol väčší všeobecný prehľad o texte a terminologická báza a prekladová pamäť ponúkli lepšiu dokumentáciu výberu prekladu. Nástroje pridali nový, objektívnejší pohľad na text k pohľadu prekladateľa a uľahčili výber z viacerých riešení prekladu na základe výsledkov analýzy zdrojového textu.

Pokiaľ ide o retransláciu, segmentácia Tradosu umožnila lepšie porovnanie zdrojového textu a existujúceho prekladu. Všeobecné výhody spočívali v efektívnejšom kombinovaní fungovania nástrojov.

Nadväzujúci výskum zameraný na praktickú implementáciu CAT softvéru v literárnom preklade bude zaujímavý. Možno sa v budúcnosti budeme na našich školeniach pre používanie nástrojov pre počítačom podporovaný preklad častejšie stretávať aj s prekladateľmi beletrie.

Čo je Trados?

Trados je softvér pre preklad a lokalizáciu textov. Jeho plný názov je Trados Studio a patrí medzi najpopulárnejšie a najpoužívanejšie nástroje v oblasti prekladu a lokalizácie. Trados umožňuje prekladateľom pracovať s rôznymi typmi súborov a zdrojov, vrátane dokumentov vo formáte Microsoft Office, HTML, XML a iných.

Trados sa skladá z niekoľkých modulov a nástrojov, ktoré sa používajú na rôzne účely. Medzi najdôležitejšie z týchto modulov patria:

  1. Trados Studio – hlavný nástroj pre preklad a lokalizáciu textov. Trados Studio umožňuje prekladateľom pracovať s rôznymi typmi súborov a zdrojov, zobrazovať a editovať prekladové pamäte a terminologické databázy, používať nástroje na kontrolu kvality a podobne.
  2. MultiTerm – nástroj pre tvorbu a správu terminologických databáz. MultiTerm umožňuje prekladateľom vytvárať a udržiavať jednotnú terminológiu v rámci jedného projektu alebo celého tímu prekladateľov.

Pridaj komentár