09-06-2022

4 hodiny

per person /

125

Home Courses

Školenie TRADOS Studio – individuálne

Školenie TRADOS Studio – individuálne

Teacher

Jakub Absolon PhD.

Kategória

Školenie

Course Attendees

Still no participant

Pridaj komentár

Course Reviews

Still no reviews

V dnešnej dobe, kedy globalizácia a komunikácia zohrávajú významnú rolu, preklad sa stal neoddeliteľnou súčasťou podnikových procesov. S používaním počítačových prekladových nástrojov, ako je Trados Studio, sa prekladateľské procesy stávajú jednoduchšie, ale je potrebné nezanedbať aj odbornú prípravu na používanie tohto softvéru. V tomto ohľade má individuálne školenie v softvéri Trados Studio mnoho výhod oproti skupinovému školeniu. Ide o základné školenie používania softvéru pre počítačom podporovaný preklad tzv. CAT softvér. Školenia pre nástroje pre počítačom podporovaný preklad poskytujeme viac ako 15 rokov a za ten čas sme vyškolili stovky prekladateľov. Na program Trados Studio sme vyškolili nielen prekladateľov na voľnej nohe (Freelancerov), ale ja celé prekladateľské oddelenia, či zamestnancov prekladateľských agentúr. Našou konkurenčnou výhodou je, že program Trados Studio sami využívame viac ako 15 rokov a vieme presne s akými problémami sa prekladateľ môže pri využívaní programu Trados Studio stretnúť. Školenia Trados Studio realizujeme najmä individuálnou formou, ale v prípade vytvorenia vlastnej skupiny prekladateľov vieme poskytnúť aj skupinové školenie Trados Studio.

Výhody individuálneho školenia

 
Prvou a najdôležitejšou výhodou individuálneho školenia v softvéri Trados Studio je prispôsobenie vzdelávacej skúsenosti potrebám jednotlivca. Každý prekladateľ má rôzne úrovne zvládania práce s Tradosom a potrebuje rôzne oblasti, v ktorých sa môže zlepšiť. Skupinové školenie nemusí zabezpečiť dostatočnú pozornosť individuálnym potrebám jednotlivých prekladateľov. Individuálne školenie umožňuje školiteľovi zamerať sa na potreby každého účastníka a poskytnúť tak kvalitné a efektívne vzdelávanie. Ďalšou výhodou individuálneho školenia je jeho flexibilita v plánovaní. Skupinové školenia plánujeme na konkrétne dni a hodiny, čo môže byť pre niektorých zúčastnených problém. Individuálne školenie Trados Studio umožňuje účastníkom skoordinovať svoj harmonogram so školiteľom a dohodnúť sa na čase, ktorý bude vyhovovať obom stranám. Týmto spôsobom sa účastníkom umožňuje šetriť čas a maximalizovať svoje výsledky. Okrem toho, individuálne školenie v Trados Studio umožňuje pracovať vlastným tempom. Skupinové školenia zohľadňuje potreby viacerých účastníkov a tempo môže byť pomalšie alebo rýchlejšie. Individuálne školenie umožňuje účastníkom pracovať vlastným tempom a venovať sa každej téme, kým ju zvládnu. Týmto spôsobom sa zlepší pochopenie funkcií softvéru a účastníci sa stanú schopní

Our Main Teachers

Konzultant pre použitie programov pre počítačom podporovaný preklad.

Cena : 125 €

Počet účastníkov : 1

Úroveň : Začiatočník

Miesto konania : Online

Typology : Individuálne školenia

Question