Konzultácie implementácie CAT

1 hodina

per person /

60+

Home Courses

Konzultácie nasadenia CAT softvéru

Konzultácie nasadenia CAT softvéru

Teacher

Jakub Absolon PhD.

Kategória

Konzultácie

Course Attendees

Still no participant

Pridaj komentár

Course Reviews

Still no reviews

Konzultácie nasadenia CAT softvéru pre počítačom podporovaný preklad pre prekladateľské oddelenia podnikov.

Konzultácie nasadenia CAT softvéru ktorej súčasťou je analýza potrieb a výpočet časových a finančných úspor využitím programu TRADOS Studio pri práci interných resp. externých prekladateľov.
V súčasnosti sa prekladateľské oddelenia podnikov čoraz častejšie stretávajú s potrebou zefektívniť a zrýchliť svoje činnosti. Riešením je nasadenie počítačom podporovaného prekladu, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri zlepšovaní produktivity a presnosti prekladov. Preto sú konzultácie ohľadom výberu a implementácie vhodného softvéru neoceniteľnou pomôckou pri zafektívňovaní prekladateľského procesu. Článok sa zaoberá významom konzultácií pri nasadení počítačom podporovaného programu, ako je Trados, pre prekladateľské oddelenia podnikov. Trados je popredným nástrojom v oblasti počítačom podporovaného prekladu, ktorý sa vyznačuje širokým spektrom funkcií a výhod pre prekladateľov a projektových manažérov. Medzi tieto funkcie patria prekladateľské pamäte, terminologické databázy, analýza textov, QA kontroly a mnoho ďalších. Implementácia takéhoto softvéru môže priniesť podnikom značné úspory času a nákladov. Konzultácie predstavujú kľúčovú súčasť procesu nasadenia počítačom podporovaného programu. Konzultácia poskytuje odborné rady a odporúčania týkajúce sa výberu a implementácie softvéru, ako aj prípadných zmien v interných procesoch a štruktúre prekladateľského oddelenia. Tieto konzultácie sú dôležité z niekoľkých dôvodov:
  1. Poskytujú identifikáciu potrieb a požiadaviek: Každý podnik má svoje špecifické potreby a požiadavky, ktoré musí zohľadniť pri výbere a implementácii počítačom podporovaného prekladu. Konzultácie umožňujú identifikovať tieto potreby a navrhnúť vhodné riešenia na mieru.
  2. Výber optimálneho softvéru: Trh s počítačom podporovaným prekladom je pomerne rozmanitý, pričom každý program ponúka iný zoznam funkcií a výhod. Konzultácie zabezpečujú, že podnik získa najvhodnejší nástroj pre počítačom podporovaný preklad a zefektívnenie prekladateľského procesu.
  3. Výpočet časových a finančných úspor využitím programu TRADOS Studio pri práci interných resp. externých prekladateľov. Výšku finančnej úspory získame analýzou reálnych textov, preložených za určené obdobie. Týmto vieme zabezpečiť objektívnosť anylýzy úspory na prekladoch.
  4. Návrh na mieru šitého školenia pre prekladateľov aj školenie pre projektových manažérov pre CAT softvér.

Our Main Teachers

Konzultant pre použitie programov pre počítačom podporovaný preklad.

Cena : 60+ €

Počet účastníkov : 1

Úroveň : Všetky úrovne

Miesto konania : Online

Question