Skupinové školenie TRADOS Studio

Teacher

Jakub Absolon PhD.

Kategória

Školenie

Course Attendees

Still no participant

Pridaj komentár

Course Reviews

Still no reviews

Preklad a lokalizácia sú v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou podnikových a organizačných procesov. S používaním nástrojov pre počítačom podporovaný preklad, ako je Trados Studio, sa prekladateľské procesy stávajú jednoduchšie. Aby však táto technológia bola užitočná, je potrebné prekladateľov odborne pripraviť. Skupinové školenie v softvéri Trados Studio je jednou z možností, ktorú treba zvážiť.
Poskytujeme základné školenie v používaní softvéru pre počítačovo podporovaný preklad, známy ako CAT softvér. Sme skúsenými poskytovateľmi školení v oblasti nástrojov pre počítačom podporovaný preklad a ponúkame ich už viac ako 15 rokov. Vyškolili sme stovky prekladateľov na program Trados Studio, vrátane freelancerov a zamestnancov prekladateľských agentúr. Našou konkurenčnou výhodou je, že sami používame program SDL Trados Studio už viac ako 15 rokov, a tak poznáme jeho výhody aj nevýhody. Vieme presne, s akými problémami sa môže prekladateľ stretávať pri jeho používaní. Naše školenia Trados Studio realizujeme skupinovo, no v prípade potreby vieme poskytnúť aj individuálne školenie.
 

Skupinové školenie Trados Studio a jeho výhody

Jednou z hlavných výhod skupinového školenia v Trados Studio je jeho cenová dostupnosť. Individuálne školenia sú zvyčajne drahšie, pretože sa školenie sústredí iba na jedného účastníka. Skupinové školenie sa zvyčajne uskutočňuje pre viac účastníkov, čo umožňuje rozdeliť náklady na školenie medzi viacerých. To môže byť pre podniky a organizácie výhodné z hľadiska financií. Ďalšou výhodou skupinového školenia v softvéri Trados Studio je možnosť učiť sa od ostatných. Účastníci môžu mať rôzne úrovne skúseností s používaním Tradosu a skupinové školenie umožňuje využiť tieto rozdiely a naučiť sa od seba navzájom. Týmto spôsobom sa účastníci môžu naučiť nové triky a nápady na používanie softvéru, ktoré by inak nepoznali. Ďalšou výhodou skupinového školenia v softvéri Trados Studio je zvýšenie produktivity. V skupine sa účastníci môžu naučiť rýchlejšie a efektívnejšie používať Trados. Ak sa v skupine zdieľajú rady a skúsenosti, môže to viesť k lepšej práci a k efektívnejšiemu využitiu času. Skupinové školenie umožňuje účastníkom rýchlejšie zvládať problémy a vytvárať nové riešenia prekladateľských úloh. Okrem toho, skupinové školenie v Trados Studio môže byť aj sociálne stimulujúce. Účastníci môžu nadviazať kontakty a stretnúť sa s inými prekladateľmi.

Our Main Teachers

Konzultant pre použitie programov pre počítačom podporovaný preklad.

Cena : 200 - 375 €

Počet účastníkov : 6

Úroveň : Všetky úrovne

Miesto konania : Online Školenie v priestoroch zákazníka Školenie v učebni

Typology : Skupinové školenia

Question