1 hodina

per person /

25

Home Courses

Pomoc a podpora TRADOS Studio

Pomoc a podpora TRADOS Studio

Teacher

Jakub Absolon PhD.

Kategória

Technická podpora

Course Attendees

Still no participant

Pridaj komentár

Course Reviews

Still no reviews

Efektívna pomoc a podpora je Pomoc a podpora TRADOS Studio

Pomoc a podpora TRADOS Studio je zameraná na prekladateľov, ktorý využívajú softvér pre počítačom podporovaný preklad Trados Studio. Podpora sa týka nastavení softvéru a procesov v súvislosti s využívaním programu Trados Studio. Služba však nerieši technickú podporu v prípade nefunkčnosti softvéru či jeho nekompatibility. Pre prekladateľov pracujúcich na prekladoch pre spoločnosť ASAP-translation.com je samozrejme podpora v súvislosti s prekladateľským projektom pre ASAP-translation.com zdarma. V ostatných prípadoch je podpora spoplatnená. Za každý vyriešený problém platí zákazník 25€ bez ohľadu na dĺžku riešenia problému.
V dnešnom svete globalizácie a rastúceho dopytu po prekladateľských službách je kľúčové mať k dispozícii spoľahlivé a efektívne nástroje na spracovanie prekladov. Program TRADOS Studio je jedným z popredných softvérov v oblasti počítačom podporovaného prekladu, ktorý ponúka mnoho funkcionalít a výhod pre prekladateľov a projektových manažérov. Avšak, ako pri akomkoľvek softvéri, aj pri TRADOS Studio sa môžu vyskytnúť problémy a chyby. V takýchto prípadoch je efektívna pomoc a podporu, ktorá dokáže rýchlo a efektívne riešiť problémy s programom absolútne nevyhnutná. V tomto článku sa budeme zaoberať pomocou, ktorú spoločnosť ASAP-translation.com poskytuje prekladateľom pri riešení problémov s programom TRADOS Studio. Pomoc a podpora Trados Studio sme špeciálne navrhli pre zákazníkov, ktorí používajú tento softvér na prekladateľské a projektové účely. Ponúka širokú škálu služieb, ktoré zahŕňajú:
  1. Rýchlu a efektívnu pomoc pri riešení problémov s programom. Podpora Trados Studio zabezpečuje rýchlu a efektívnu pomoc pri riešení rôznych problémov s programom, vrátane nastavení softvéru a procesov. Pomoc Trados zahŕňa odborné rady a odporúčania, ako aj praktické riešenia problémov.
  2. Školenia a vzdelávanie: Technická podpora Trados Studio poskytuje školenia a vzdelávanie pre používateľov programu Trados Studio, ktoré im umožňujú zlepšiť svoje zručnosti a odborné znalosti v oblasti počítačom podporovaného prekladu. Školenia poskytujeme v rôznych formátoch, vrátane online školenia a školenia v priestoroch spoločnosti ASAP-rranslation.com.
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Our Main Teachers

Konzultant pre použitie programov pre počítačom podporovaný preklad.

Cena : 25 €

Počet účastníkov : 1

Úroveň : Všetky úrovne

Miesto konania : Online

Question